Ga naar de inhoud


           


          


                   
Online op je opstalverzekering besparen

Opstalverzekering berekenen

Een opstalverzekering wordt ook wel een woonhuisverzekering genoemd. Met een opstalverzekering verzekert u uw woonhuis en de daarbij behorende onroerende zaken tegen schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm en inbraak.

De diverse verzekeraars hebben vaak eigen namen waarmee ze de dekking van de opstalverzekering omschrijven. Deze dekkingen komen vaak overeen met de uitgebreide, extra uitgebreide of alle van buiten komende onheilen dekking.


Bij een opstalverzekering zijn de fundamenten van een woning niet standaard meeverzekerd. Wil je dit wel, dan kun je hiervoor bij de meeste verzekeraars een aanvullende dekking op de opstalverzekering afsluiten.
Om onderverzekering te voorkomen moet de herbouwwaarde nauwkeurig worden vastgesteld. Het wordt aanbevolen de opstalverzekering eens in de vijf jaar tegen het licht te houden.         

Heeft u vragen ?  Bel ons : 0223 - 62 74 23

Herbouwwaarde en onderverzekering

Het vaststellen van de herbouwwaarde is werk voor een specialist. Aangezien het inschakelen van een specialist relatief hoge kosten met zich meebrengt, bieden verzekeraars voor particulieren bijna altijd de mogelijkheid de verzekerde som met een herbouwwaardemeter vast te stellen.


Wanneer van een dergelijke herbouwwaardemeter gebruik wordt gemaakt, geeft de verzekeraar doorgaans een ‘garantie tegen onderverzekering’.

Een dergelijke garantie houdt in dat bij een schade geen beroep zal worden gedaan op eventuele onderverzekering. Onderverzekering heeft dan geen gevolgen voor de uitkering. Het Verbond van Verzekeraars stelt een herbouwwaardemeter op, die door de meeste verzekeraars wordt gebruikt.

Opstalverzekering berekenen

Op onze website kunt u op uw gemak berekenen hoe hoog de premie voor de woonhuisverzekering van uw keuze zal zijn.


U kunt met onze rekenmodule uw premie exact berekenen zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.


Lees ook onze uitgebreide voorwaarden en productomschrijving op de website.

Bereddingskosten

Voor bereddingskosten bestaat vaak een ongelimiteerde dekking. Onder bereddingskosten worden kosten verstaan die worden gemaakt voor het voorkomen of verminderen van schade, indien een schade zich verwezenlijkt of dreigt te verwezenlijken.

voorbeeld
In een woning breekt een brandje uit. De bewoners gebruiken een handblusser om het brandje te blussen. De kosten voor de nieuwe handblusser (of het vullen ervan) zijn bereddingskosten. Immers: een (geslaagde) poging om meer schade te voorkomen

Het is niet vereist dat de poging tot beredding succes heeft gehad. Wanneer het blussen in het hierboven genoemde voorbeeld geen succes had en de woning brandt helemaal af, dan moet de verzekeraar alsnog de kosten voor de handblusser vergoeden.

De belanghebbende is zelfs wettelijk verplicht (art. 7:957 lid 1 BW) binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen die tot voorkoming of vermindering van de schade kunnen leiden.

Opruimingskosten

Na een schade kunnen opruimingskosten ontstaan.

voorbeeld

Een huis brandt geheel af. Voor met de herbouw gestart kan worden, moeten de restanten worden opgeruimd. De kosten voor het opruimen zijn boven de verzekerde som gedekt


Kosten voor noodvoorzieningen worden vergoed.


Een noodvoorziening is bijvoorbeeld een tijdelijke afsluiting als een ruit is ingegooid en er niet direct een nieuwe ruit kan worden geplaatst.

wouda assurantien
transparant
leeg
verzekeringen
Uitgelicht
informatie
klantenservice
facebook
twitter
email
woudagroep
adres
telefoon
Den Helder
Terug naar de inhoud