Ga naar de inhoud


           


          


                   
Online op je inboedelverzekering besparen

Inboedelverzekering dekking

Een inboedelverzekering dekt het verlies of beschadigd raken van de inboedel. Onder inboedel vallen alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren.


Het betreft de huishouding van de verzekeringnemer en iedereen die duurzaam met hem samenwoont. Er zijn verschillende soorten inboedelverzekeringen. De belangrijkste zijn:

  • uitgebreid
  • extra uitgebreid
  • meest uitgebreid (ook wel genoemd “all-risk” of “Uniek / Totaal” )

Inboedelverzekeringen kennen een aanvullende dekking voor kosten die samenhangen met het afwikkelen van de schade. De kosten die onder de aanvullende dekking vallen, worden vergoed boven de verzekerde som.

Heeft u vragen ?  Bel ons : 0223 - 62 74 23

Wat is nog neer gedekt op inboedelverzekering?

Bovenop de verzekerde som, maar tot maximaal 10% van de verzekerde som is gedekt:

  •  opruimingskosten
  •  extra hotel- en pensionkosten
  •  de kosten van een tijdelijke opslag en vervoer van de inboedel
  •  schade aan betimmeringen, metsel-, wit-, behang- en schilderwerk alsmede aan andere zaken die door de huurder zijn aangebracht  
  •  soms ook eigendommen van derden. Mits de verzekerde som toereikend is en de verzekering van de derde deze niet vergoedt.

Uitgebreide inboedelverzekering

De uitgebreide inboedelverzekering biedt dekking tegen schade als gevolg van:

. brand;
. ontploffing;
. rook en roet;
. blikseminslag;
. vandalisme;
. waterschade door bijv. lekkend waterbed of aquarium;
. omvallen van bomen, kranen en heistellingen;
. aanrijding en aanvaring;
. diefstal en (poging tot) inbraak;
. storm (ten minste windkracht 7);
. schade dóór scherven van ruiten en spiegels.

Inboedelverzekering dekking

Extra Uitgebreide inboedelverzekering

De extra uitgebreide inboedelverzekering biedt dekking tegen schade als gevolg van de gebeurtenissen genoemd bij de uitgebreide inboedelverzekering. Daarnaast wordt dekking geboden bij:

. schroei-, zeng- en smeltschade;
. schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt;
. schade aan voedsel in diepvries en koelkast naar aanleiding van een stroomstoring;
. hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in de waterleiding op te sporen en reparatie daarvan.

Meest Uitgebreide inboedelverzekering ( all risk )

De meest uitgebreide (all risk) inboedelverzekering biedt dekking tegen ieder onverwacht plaatsvindend evenement. Hierbij gelden echter een aantal uitsluitingen. Hierbij moet u denken aan schade die ontstaat bij catastrofale gebeurtenissen zoals:

. schade door overstromingen;
. schade door aardbevingen;
. schade door molest (oorlogsgeweld);
. schade door atoomkernreacties.

Let op: de genoemde dekkingen hoeven niet bij iedere verzekeraar te gelden! Wij raden u aan om - voordat u een inboedelverzekering afsluit - altijd goed de voorwaarden te checken qua geboden dekking.  

wouda assurantien
transparant
leeg
verzekeringen
Uitgelicht
informatie
klantenservice
facebook
twitter
email
woudagroep
adres
telefoon
Den Helder
Terug naar de inhoud