Ga naar de inhoud


           


          


                   

Online op je inboedelverzekering besparen


Heeft u vragen ?  Bel ons : 0223 - 62 74 23

Dekkingen Opstalverzekering

Een opstalverzekering dekt het verlies van of de schade aan een bewoond woonhuis inclusief de bijgebouwen en tuinafscheidingen, exclusief de funderingen en glas. De funderingen kunnen op de polis worden meeverzekerd.

Het is mogelijk schade aan de fundamenten mee te verzekeren. De waarde van de woning wordt daardoor hoger. De fundering kan schade oplopen door bijvoorbeeld ontploffing of langdurige grote hitte.

Ook glasschade kan op de opstalverzekering worden meeverzekerd. Als de herbouwwaarde van de woning erg hoog is kan een aparte glasverzekering goedkoper uitpakken.

Aansprakelijkheid

U verzekert schade toegebracht aan anderen, veroorzaakt door uzelf, uw gezin en uw huisdieren. Ook schade toegebracht door log├ęs, inwonende ouders, schoonouders en grootouders valt onder de dekking. Bovendien vallen uw kinderen, die door een studie of stage niet bij u in huis wonen, onder uw Aansprakelijkheidsverzekering.

Huurdersbelang woonhuis

Het belang dat u hebt als huurder bij (dat gedeelte van) het gebouw, waarin de verzekerde zaken zich bevinden. Het gaat om veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die voor rekening van verzekerde zijn aangebracht of tegen betaling zijn overgenomen van de vorige huurder. Denk bijvoorbeeld aan een keuken, badkamer of een schuurtje. De eigenaar van de woning dient dit te verzekeren. Omdat dit in de praktijk vaak niet gebeurt en de verbeteringen geen inboedel zijn valt dit onder huurdersbelang.

Dekkingen Inboedelverzekering

Inboedelverzekeringen kennen verschillende dekkingen. Schade door brand, blikseminslag, luchtvaartuigen en ontploffing is altijd verzekerd. U kunt kiezen uit drie verschillende dekkingen, deze zijn ( iedere verzekeraar geeft er een andere naam aan ) : Uitgebreid/Standaard ; Meest/Extra Uitgebreid en Totaal/Compleet/Uniek. Bij een Totaal verzekering bent u onder andere verzekerd voor:

. Waterschade , bereddingskosten en expertisekosten
. Diefstal en vandalisme
. Schade aan de inhoud van de koelkast/vriezer (na stroomuitval)
. Diefstal van tuinmeubelen
. Waterschade door lekkend waterbed en/of breuk aquarium
. Omvallen bomen, kranen, en heistellingen
. Onvoorzien springen van waterleidingen door vorst

wouda assurantien
transparant
leeg
verzekeringen
Uitgelicht
informatie
klantenservice
facebook
twitter
email
woudagroep
adres
telefoon
Den Helder
Terug naar de inhoud