Woudagroep.nl / Autoverzekeraar.nl
Maandag-Vrijdag 8.30-17.00
Telefoon : 0223 - 62 74 23
Fax : 0223 - 61 59 90
Ga naar de inhoud

Gezinsrechtsbijstandverzekering Rialto

VERGELIJKEN > rialto     
 


                            
   

Rialto Gezinsrechtsbijstandverzekering
Rialto is een bijzondere verzekeraar voor bijzondere risico's. Zo kan iedereen, die geen rechtsbijstandverzekering bij een andere verzekeraar kan sluiten, in aanmerking komen voor een verzekering van Rialto. Óók degene die:
* in korte tijd veel schade heeft gehad;
* zijn of haar premies niet heeft betaald;
* fraude heeft gepleegd;
* een strafrechtelijk verleden heeft

Rialto werkt uitsluitend met tussenpersonen. U kunt dus niet zelf direct bij Rialto een offerte aanvragen. Wij , uw tussenpersoon - kan dat wel.

Rialto woonhuis offerte aanvragen               Heeft u vragen? Bel 0223 - 62 74 23

rialto gezinsrechtsbijstand verzekering

Waarop heeft verzekerde recht?

De verzekerde heeft recht op:
rechtsbijstand
vergoeding van de kosten op rechtsbijstand of voorschot op waarborgsom
vergoeding van de kosten van een deskundigenrapport
schriftelijk juridisch advies en telefonisch advies
mediation bij een conflict over de afwikkeling van een echtscheiding.

Wanneer is er een wachttermijn?
Na het afsluiten van de verzekering kunt u hier in de meeste gevallen niet direct een beroep op doen. Er geldt namelijk een wachttermijn van drie maanden nadat de verzekering is ingegaan. Tijdens deze periode bestaat geen recht op rechtsbijstand of juridisch advies.

langere wachttermijn

De wachttermijn bedraagt 6 maanden bij een arbeidsgeschil
De wachttermijn bedraagt 12 maanden bij een burenruzie of een erfrechtkwestie.

Soms geen wachttermijn

In een aantal situaties is er geen wachttermijn:
de rechtsbijstandverzekering wordt aansluitend op een andere rechtsbijstandverzekering gesloten met dezelfde voorwaarden, waarop de schade of het geschil ook verzekerd was;
de schade wordt verhaald op iemand die alleen wettelijk aansprakelijk is;
er is een juridisch geschil over een schriftelijke overeenkomst die de verzekerde heeft afgesloten nadat de verzekering is ingegaan.


Uitvoering door SRK Rechtsbijstand

De uitvoering van de rechtsbijstand wordt door SRK Rechtsbijstand (Stichting schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering) uitgevoerd. Door deze uitbesteding van de rechtsbijstand heeft verzekerde de garantie dat zijn zaak door een onafhankelijke instelling word behandeld. Rialto Verzekeringen werkt al sinds haar oprichting met SRK samen en heeft zeer goede ervaringen met deze partij.

Wat is verzekerd op gezinsrechtsbijstand ?

Standaard wordt bijstand verleend bij de meest voorkomende geschillen, die kunnen ontstaan met betrekking tot werk, buren, overheid, de aankoop en/of huur van goederen, de eigen - of de huurwoning en zelfs echtscheiding. De verzekerde kan een beroep op rechtsbijstand doen vanwege een gebeurtenis:
waarvan bij het begin van de verzekering onzeker was dat schade of een geschil zou ontstaan
of waarvan bij het begin van de verzekering onzeker was dat onder normale omstandigheden schade of een geschil zou ontstaan.
Is een gebeurtenis niet gedekt? Dan geldt deze verzekering ook niet voor een juridisch geschil dat hieruit voortvloeit of hiermee te maken heeft.

Dekkingsgebied

De gehele wereld

bij het verhalen van een schade op een andere persoon die daarvoor wettelijk aansprakelijk is
een strafzaak die onder deze verzekering valt
een juridisch geschil over een overeenkomst met betrekking tot een (vakantie-)reis

De landen van de Europese Unie

bij een arbeidsrechtelijk geschil
sociaal verzekeringsrechtelijk geschil
of contractueel geschil

Nederland

In alle andere gevallen (inclusief juridisch advies door SRK) geldt deze verzekering alleen voor Nederland.

Wanneer geldt de verzekering?

Deze verzekering geldt als:
- de gebeurtenis plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering;
- de gebeurtenis plaatsvindt na de wachttermijn.

Gratis verhaalservice.
Direct verzekerd.
Jaarlijkse premiecheck.
sleutel logo
telefoon
email
W.Barentszstr. 47-49,
1782WC Den Helder
0223 - 62 74 23
info@woudagroep.nl
Online Verzekeringen vergelijken
Terug naar de inhoud